Äänestä Jyrki Euroopan
parlamenttiin numerolla 47.


TUTUSTU JYRKIIN YLEN VAALIKONEESSA

Metsät ovat Suomen tulevaisuus

Etelä- ja Keski-Euroopassa ihmisillä on erilainen kokemus ja käsitys metsistä kuin meillä Pohjois-Euroopan ihmisillä. Ilmastonmuutoksen vääjämättömään ongelmaan ratkaisuja etsittäessä on Suomen kannalta erittäin tärkeä tuoda Euroopan unionissa esille maamme metsät suurina eurooppalaisina hiilinieluina, mutta myös kansallisina hyvinvoinnin turvaajina.

Lue lisää

Euroopan kaunis idea

Euroopan unioni on ainutkertainen kansojen ja valtioiden yhteenliittymä: rauhanomaisesti rakennettu taloudellinen ja sopimusten kunnioittamiseen perustuva järjestelmä.

Lue lisää

Onko EU:hun menijöitä - Jyrkin eurooppalainen tarina

Kasvoin mikkeliläisessä työläisperheessä. Ulkomaanmatkat ja kosketukset vieraskielisiin ihmisiin olivat hyvin harvinaisia, kuten ehkä monella muullakin ikätoverillani 1960-70 lukujen Suomessa.

Lue lisää

Miksi tarvitsemme Euroopan unionia

Euroopan unioni luo asukkailleen lukuisia hyötyjä. Tässä kirjoituksessa Jyrki nostaa esiin 15 asiaa, jotka kiteyttävät, miksi EU-kansalaiset ja muutkin hyötyvät unionista.

Lue lisää

EMU, EVM ja ihana EURO

Eurooppalainen talouspolitiikka voi tuntua äkkiseltään kaukaiselta ja vaikealta asialta ymmärtää.

Lue lisää

Eurooppalainen vappupuhe

Arvoisat lukijat, suomalaiset, me eurooppalaiset. Euroopan idea on kaunis. Meille suomalaisille Euroopan unionin jäsenyys on ollut suuri hyvien asioiden mahdollistaja. Vahva ja yhtenäinen 500 miljoonan ihmisen EU on paras tae viiden miljoonan ihmisen Suomen taloudelle, turvallisuudelle ja sivistykselle. EU jäsenyys takaa Suomelle mahdollisuuden vaikuttaa päätöksiin, jotka joka
tapauksessa muovaavat oman maamme politiikkamme sisältöä ja kansalaisten elämää.

Lue lisää