EMU, EVM ja ihana EURO

Eurooppalainen talouspolitiikka voi tuntua äkkiseltään kaukaiselta ja vaikealta asialta ymmärtää. Noin 341 miljoonalla ihmisellä on kuitenkin jatkuvasti varsin konkreettinen muistutus Euroopan yhdentymisestä ja yhteisestä talouspolitiikasta - he käyttävät yhteistä valuuttaamme euroa rahana. Hyöty yhteisestä valuutasta on ilmeinen, kun lähtee esimerkiksi matkustamaan muihin EU-maihin, joissa on eurot käytössä.

Ennen kuin voi kunnolla ymmärtää keskustelua yhteisestä eurooppalaisesta talouspolitiikasta, on tärkeä tietää mitä erilaisilla termeillä tarkoitetaan.

EMU on lyhenne sanoista European Monetary Union ja se viittaa siis Euroopan talous- ja rahaliittoon. Talous- ja rahaliiton luominen on vaatinut pitkäjänteistä työtä, jotta erilaiset poliittiset ja taloudelliset esteet sen perustamiselle on saatu selätettyä. Tavoitteet liiton perustamiselle on asetettu jo 1960-luvun lopussa mutta perussopimus, joka määrittää talous- ja rahaliiton säännöt hyväksyttiin osana Maastrichtin sopimusta, joka allekirjoitettiin helmikuussa 1992 ja tuli voimaan 1.11.1993. Täytyi elää vielä vuosituhannen viimeinen vuosikymmen - eurosta tuli ensin kirjanpitovaluutta vuonna 1999, kunnes vuoden 2002 alusta eurokolikot ja -setelit otettiin käyttöön käteismaksuissa.

EVM puolestaan tarkoittaa Euroopan vakausmekanismia. Se on rahoituslaitos, joka tukee tarvittaessa euromaita, jotta saadaan taattua yhteisen rahoitusjärjestelmän vakaus. Tuen saamista määrittelevät tiukat ehdot, ja euromaa on tukeen oikeutettu vain, jos valtion rahoitusvaikeudet uhkaavat koko euroalueen ja sen jäsenmaiden rahoitusvakautta. EVM:n tarkoituksena on siis estää yhden euromaan taloudellisista vaikeuksista johtuvien kielteisten vaikutusten leviäminen ja heijastuminen muihin euromaihin.

Vakaa ja yhtenäinen talousalue on kaikkien eurovaltioiden etu. Myös Suomen valtiovarainministeriön virallinen kanta on, että euroalueen vakauden uskottava ja tehokas hallitseminen edellyttää EVM:n kehittämistä edelleen. Myös yhdeksän muuta EU-maata kannattaa EVM:n vahvempaa roolia talouskriisien hallinnassa. Tarkoituksena ei kuitenkaan ole siirtää vastuuta jäsenmaiden talouspolitiikasta ja sen seurauksista pois jäsenvaltioilta. Suomen kannattamassa kehitysehdotuksessa EVM:n kautta saatu rahoitustuki tulee pitää tiukasti ehdollisena ja sitä voi antaa ainoastaan valtioille, joiden velkataakka on kestävällä tasolla. Tarkoituksena on kehittää EVM:stä mahdollisimman itsenäinen, luotettava ja uskottava kriisinhallintaväline.

Selkeniväthän ne termit, kun hiukan jäsenteli. Luodaan yhdessä kestävää talouspolitiikkaa Euroopassa, jotta saamme jatkossakin nauttia vakaan talousalueen ja yhteisvaluutan hyödyistä.

-Jyrki Koivikko, kouluneuvos, europarlamenttiehdokas


Pääset lukemaan lisää euroalueen talouspolitiikasta, esimerkiksi seuraamalla linkkejä, joihin on viitattu kirjoituksessa: